वास्तविक ब्लॉग हा एक संकेतस्थळासारखाच प्रकार आहे. ब्लॉग धारकाला आपले म्हणणे ऑनलाईन मांडण्याकरता एक हक्काचे स्थळ आहे.

संकेतस्थळाएवढी सुबकता यात नसली तरी दरवर्षी डोमेन खरेदी करण्याचा खर्च वाचवता येण्यासारखी सुलभता यात आहे. उदा. आपले xyz.com हे संकेतस्थळ जर ब्लॉग स्वरूपात आले तर ते xyz.blogspot.in किंवा xyz.wordpress.com असे असेल.

त्याचप्रमाणे आपल्याला वारंवार आपल्या संकेतस्थळावर काही बदल करायचे असतील आणि त्यातले तंत्र अवगत नसेल तर ब्लॉगचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो कारण एखाद्याला ईमेल पाठवावा त्याप्रमाणे ईमेल द्वारे देखील आपण आपला ब्लॉग अपडेट करू शकाल.

आपल्याला xyz.wordpress.com अथवा xyz.blogspot.in (xyz हे तुम्ही निवडलेले नाव असेल) नावाचा ब्लॉग सुरू करता येऊ शकेल.

सरळ साधा ब्लॉग आणि यावर ईमेल द्वारे पोस्ट्स टाकण्याकरता ईमेल आयडी तुम्हाला बनवून देण्यात येईल. साधा ब्लॉग, ऍडव्हान्स ब्लॉग आणि संकेतस्थळासारखा ब्लॉग चे चार्जेस वेगवेगळे आहेत. त्यावर पोस्ट्स टाकण्याचे किंवा नियमितपणे अपडेट करण्याचे वेगळे चार्जेस असतील.


You may want to read following Posts related to same topics :-


Advertisements