शोधा

Digital Solutions for YOUR Business

A Helping Hand to Small Businesses to Promote Themselves via Internet

श्रेणी

Blog Designing

I will always prefer WordPress.com over .org mainly for three things.

Suitability of not to buy a Domain Name, suitability of not to buy a Web Hosting and Suitability of not to buy a Security for a blog. Rest of the things like freedom of choice doesn’t matter to me. Thank you WordPress.com.

http://t.co/xssRX71kYQ vs. http://t.co/mhnQoEoDZm — Which is right for you? http://t.co/R0tvc2hzu3 via @bloggingdotorg

Advertisements

Stay tuned for more…..will be starting a column on ‘Blogging for Business’ soon…

ब्लॉगिंगकरता मदत हवी आहे?

मराठी भाषेत साहित्यिकांचा दुष्काळ नाही. प्रश्न आहे तो प्रकाशकांचा. ब्लॉगच्या माध्यमातून प्रकाशनाचा देखील प्रश्न सुटला आहे. संगणकावर मराठी टंकू शकता ना! बर्‍यापैकी लिहू देखील शकता की! मग काढा ब्लॉग स्वत:चा! कशाला आपलं लेखन कुणी प्रकाशित करावं म्हणून पाय धरायचे प्रकाशकांचे. वर ते देखील उपकार केल्याच्या थाटात, आपल्याकडूनच पैसे घेऊन प्रती छापून घेणार…..त्यातल्या काही आपल्या हातावर टेकवून उरलेल्या स्वत: विकून खायला मोकळे. त्यापेक्षा आपणंच आपले लिखाण आपल्याला हवे तसे का नाही प्रकाशित करावे? काही साहित्यिक पुरस्कार मिळालेल्या साहित्यिकांचे असे देखील म्हणणे आहे की, सगळे लेखन साहित्य म्हणून मोडत नाही आणि कोणीही लिहिणारा लेखक असू शकत नाही. अहो! संत सांगून गेले आहेत “राजहंसाचे चालणे मोठे सुंदर असेलही, पण म्हणून इतरांनी काय चालूच नये?”. साहित्यिक मूल्य बिल्य ठरवण्याची भाषा लेखकांनी करूच नये. त्यांचे स्वत:चे लिखाण देखील त्यांना प्रकाशकांना पैसे देऊनच छापावे लागते हे सत्य ते देखील नाकारू शकत नाहीत.

असो, तर मुद्दा काय की, आपल्याला काही तरी मांडायचे आहे, ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावे अशी इच्छा आहे. मग ब्लॉगवर का लिहू नये? आपल्यापैकी असे किती तरी जण आहेत जे उत्तम लिहू शकतात, आपणे म्हणणे योग्य शब्दांत मांडू शकतात, पण त्यांना ते ब्लॉगवर प्रकाशित करण्याचे तंत्र अवगत नाही. खास त्यांच्याकरता ही पोस्ट आहे. तुम्हाला ब्लॉगिंगकरता काही मदत हवी असल्यास मला संपर्क साधू शकता.

आपल्याला खालील कामात मी मदत करू शकेन.

पूर्णपणे नविन ब्लॉग तयार करणे.
आधीपासून असलेल्या ब्लॉगला नवे रूप देणे.
तुमच्या ब्लॉगबाबत एखादी पोस्ट या ब्लॉगवर प्रकाशित करणे.
तुमच्या ब्लॉगकरता ’कंटेंट राईटिंग’ करणे.
तुमच्या सहित्याचे ई-बुक बनवणे.

तुम्हाला या ब्लॉगवर जर ’गेस्ट पोस्टींग’ करायचे असेल तरीदेखील स्वागत आहे.

तुम्हाला नेमकी काय मदत अपेक्षित आहे ते मला लिहून पाठवा. खाली जो फॉर्म दिला आहे तो कृपया भरून पाठवा. आपल्याला मी नक्की संपर्क करीन.

ब्लॉग की संकेतस्थळ????

वास्तविक ब्लॉग हा एक संकेतस्थळासारखाच प्रकार आहे. ब्लॉग धारकाला आपले म्हणणे ऑनलाईन मांडण्याकरता एक हक्काचे स्थळ आहे.

संकेतस्थळाएवढी सुबकता यात नसली तरी दरवर्षी डोमेन खरेदी करण्याचा खर्च वाचवता येण्यासारखी सुलभता यात आहे. उदा. आपले xyz.com हे संकेतस्थळ जर ब्लॉग स्वरूपात आले तर ते xyz.blogspot.in किंवा xyz.wordpress.com असे असेल.

त्याचप्रमाणे आपल्याला वारंवार आपल्या संकेतस्थळावर काही बदल करायचे असतील आणि त्यातले तंत्र अवगत नसेल तर ब्लॉगचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो कारण एखाद्याला ईमेल पाठवावा त्याप्रमाणे ईमेल द्वारे देखील आपण आपला ब्लॉग अपडेट करू शकाल.

आपल्याला xyz.wordpress.com अथवा xyz.blogspot.in (xyz हे तुम्ही निवडलेले नाव असेल) नावाचा ब्लॉग सुरू करता येऊ शकेल.

सरळ साधा ब्लॉग आणि यावर ईमेल द्वारे पोस्ट्स टाकण्याकरता ईमेल आयडी तुम्हाला बनवून देण्यात येईल. साधा ब्लॉग, ऍडव्हान्स ब्लॉग आणि संकेतस्थळासारखा ब्लॉग चे चार्जेस वेगवेगळे आहेत. त्यावर पोस्ट्स टाकण्याचे किंवा नियमितपणे अपडेट करण्याचे वेगळे चार्जेस असतील.


You may want to read following Posts related to same topics :-


नीलतरंग….A blog for a Senior Citizen who was a Teacher


You may want to read following Posts related to same topics :-

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: